South African Trade Publisher of the Year 2016, 2017 & 2019

Search for your favourite author or book

Carla Grobler

About 
Carla Grobler is a practitioner in the field of occupational therapy and specialises in paediatrics. Her services include, inter alia: activities to help children reach expected developmental milestones; school readiness assessments; treatment of learning difficulties; and functional evaluation and treatment of children.
 
Carla Grobler is ’n praktisyn in die gebied van arbeidsterapie en sy spesialiseer in pediatrie. Haar dienste sluit onder meer die volgende in: aktiwiteite om kinders te help om verwagte ontwikkelingsmylpale te bereik; beoordeling van skoolgereed-heid; behandeling van leerprobleme en funksionele evaluering en behandeling van kinders.

Titles by this author

Parents of babies and young children are constantly watching and wondering whether their...
Parents of babies and young children are constantly watching and wondering whether their...